Prędkość światła jest stała we wszystkich układach odniesienia – niezależnie czy w czasie jej pomiaru jedziemy z jakąś prędkością zgodnie z jej kierunkiem czy też w przeciwnym kierunku. Wynik otrzymamy ten sam.
Światło nie jest zatem w żaden sposób zależne od nas, jest niezależne i jest to również podstawą teorii względności A. Einsteina.

Prędkość światła jest stała we wszystkich układach odniesienia – niezależnie czy w czasie jej pomiaru jedziemy z jakąś prędkością zgodnie z jej kierunkiem czy też w przeciwnym kierunku. Wynik otrzymamy ten sam.
Światło nie jest zatem w żaden sposób zależne od nas, jest niezależne i jest to również podstawą teorii względności A. Einsteina.

Teraz przyjrzyjmy się ciekawym fragmentom z Biblii:

„Albowiem tysiąc lat w oczach twoich [Boga] Jest jak dzień wczorajszy, który przeminął, I jak straż nocna.” – Ps 90,4

„Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień.” – 2 Pio 3,8

„A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.” – Jan 8,12

„I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków.” – Obj 22,5

Jeśli taki przelicznik jest prawdą, to na jego podstawie będzie można łatwo obliczyć prędkość jaka panuje w „Bożym” wymiarze !
1 dzień = 1000lat 1 dzień = 365000 dni24 h = 8760000 h1440 min = 525600000 min86400 sek = 31536000000 sek1 sek ziemska = 365000 sek = 4,2 dni
Oznacza to, że w Bożym wymiarze czas jest mierzony inaczej lub go nie ma! Przy tego typu obliczeniach różnicy upływu czasu w różnych układach naukowcy posługują się wzorem matematycznym obliczającym zjawisko „dylatacji czasu” (Krótkie info pod tym linkiem)
t2 = T2 * (1 - v2 / c2)
gdzie:t - czas obserwatora poruszającego się [s] (w Kosmosie), T - czas obserwatora będącego w spoczynku względem obiektu [s] (na Ziemi), v - prędkość obiektu [m/s], c - prędkość światła (299792458 m/s = ok. 300 tyś. km/s), t = 1 dzień = 1/365,25 roku = 0.00273785 lat, T = 1000 lat
Wynikiem będzie: v = 0,999999999963c [prędkości światła] !!!
Czyli [nie uwzględniając błędów] wychodzi na to, że Bóg porusza się z prędkością prawie równą prędkości światła lub biorąc pod uwagę nasze ludzkie błędy obliczeniowe będzie to prędkość światła !
Jeżeli v = c, to upływ czasu T jest nieskończenie wielki, czyli nie ma możliwości jego określenia. Gdyby to prawo zastosować do Boga, można wówczas powiedzieć, że dla Niego nie istnieje pojęcie czasu. Bóg nie ma wtedy początku ani końca. Bóg posiadałby zdolność przenikania całego Kosmosu w tej samej jednostce czasu, choćby najmniejszej.
Czy to oznacza, że Bóg dosłownie jest światłem, tak jak pisze w Biblii? Człowiek nie jest w stanie tego pojąć ale wynik obliczeń jest imponujący
Brakująca różnica to: 1,1 cm / sek 66cm / 1min39,6m / 1 godz0,95km / 1dzień
Przy takiej prędkości można być wszędzie na ziemi w jednym czasie, przestrzeń nie była by barierą ! W ciągu 1sek okrążasz ziemię 7,5 razy ! Gdybyśmy poruszali się z prędkością równą 0,9375 prędkości światła starzelibyśmy się cztery razy wolniej !
Gdyby nie grzech Adama i Ewy ludzie mogli by żyć wiecznie pokonując 1000 lat, jednak z powodu grzechu nigdy nie przekroczyli 1000 lat. Noe miał 950 lat na ziemi gdy zmarł a potem wiek człowieka został ograniczony do 120 lat Poza dwoma osobami: Henohem i Eliaszem, którzy zostali zabrani z ziemi i nigdy nie doświadczyli śmierci.
Ile zatem trwał czas stworzenia ziemi?: 6 dni = 6000 lat? + 1 dzień odpoczynku (1000 lat)
Żydzi liczą czas od biblijnego powstania świata, czyli 3761 r.p.n.e, a więc wg. kalendarza żydowskiego mamy 5769r. Jeśli Bóg stworzył ziemię w 6000 lat i odpoczął 1 dzień = 1000 lat To skoro mamy 5769 lat to zbliża się 1000 letnie Boże panowanie (odpoczynek) o którym pisze Biblia:

Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat. – Obj 20,6

Biorąc pod uwagę błędy obliczeniowe, można wnioskować, że ten okres może przyjść dużo szybciej niż za 231 lat. Jak Biblia podaje nikt nie zna dokładnej daty choć mamy być na nią gotowi w każdym czasie.
Nawet stworzenie mówi o tym, co jest największe i gdzie trzeba tego szukać ! Ponieważ wszystkie największe i najrozleglejsze stworzone obiekty znajdują się ponad naszą ziemią w kosmosie ! Bóg powiedział, że wypełnia i otacza całe swoje stworzenie ! Skoro nie jesteśmy najwięksi – my i nasza ziemia jako planeta powinniśmy docenić Stwórce i wielkie jego stworzenie i spojżeć w końcu w górę a nie tylko w swój mały świat !
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz