Doskonała Burza - John Paul Jackson PL

To, co piszę w poniższym artykule nie jest próbą pokazania, że mam pełne objawienie co do wydarzeń, które mogą mieć miejsce w nadchodzących kilkunastu latach. Właściwie chcę dobitnie powiedzieć, że tak nie jest. Wiele razy modliłem się i prosiłem Pana, aby można było zapobiec temu, o czym mam zamiar napisać. Ale czuję się mocno przynaglany przez Ducha Świętego, aby odkryć niektóre rzeczy, które widziałem.

To, co piszę w poniższym artykule nie jest próbą pokazania, że mam pełne objawienie co do wydarzeń, które mogą mieć miejsce w nadchodzących kilkunastu latach. Właściwie chcę dobitnie powiedzieć, że tak nie jest. Wiele razy modliłem się i prosiłem Pana, aby można było zapobiec temu, o czym mam zamiar napisać. Ale czuję się mocno przynaglany przez Ducha Świętego, aby odkryć niektóre rzeczy, które widziałem.

Proroctwo jest również dostępne na wideo:

[YouTube_WD id=5 item=2]

[YouTube_WD id=7 item=3]

Ciąg dalszy wersji tekstowej:

Ten naród wkrótce doświadczy wielkiego potrząsania. To nie będzie dotyczyć tylko Stanów Zjednoczonych, ale uderzy w znacznie szerszą globalną społeczność. Po jakimś czasie to, co jest z Boga ostanie się i zostanie wzmocnione. A to, co z Niego nie jest, nawet jeśli my przekonani jesteśmy, że jest, zostanie potrząśnięte. Nieliczni, jeśli w ogóle, umkną w pewnej mierze przed tym potrząsaniem.

To, co nadchodzi nie jest tym, co niektórzy nazwaliby Gniewem Bożym. Jestem przekonany, że jest to sąd, przynajmniej w takim znaczeniu jak to zdefiniuję później. Również nie myślę, że jest to „ucisk”, jak być może niektórzy chcieliby to określić. Jest to po prostu czas, w którym ludzkość dokona serii historycznych złych wyborów. To czas, w którym chciwość i lichwa zanieczyści świat biznesu i, chociaż przykro to mówić, również niektóre kościoły przejmą zbyt wiele światowych praktyk.

To jest czas, w którym społeczeństwo woła o ochronę małych fok i jednocześnie nalega na prawo do ograniczania życia nienarodzonych. To jest czas, gdy zło nazywane jest dobrem a dobro oczernia się jako zło. To jest czas pełen zamieszania, w którym samozadowolenie postrzega się jako „prawo”. Jestem zasmucony tym, że perwersja i niewierność seksualna są postrzegane, coraz częściej również przez Kościół, jako normalne, a termin „przywrócenie do posługi” dumnie powiewa tak, jakby małżeństwo było bardziej wygodą niż przymierzem.

{Czy przypadkiem nie zdeprecjonowaliśmy Bożą łaskę pozwalając tym, którzy z premedytacją zaplanowali rozwód, pozostać w posłudze? Znam takie sytuacje, gdzie ludzie mają romans i rozwodzą się wierząc równocześnie, że nie ma żadnych konsekwencji dla ich grzechu! Mogą najnormalniej w świecie dalej pozostać i funkcjonować w posłudze!}

Jeśli nie zmienimy tego nastawienia nie unikniemy dalszego społecznego i narodowego zepsucia. Jest powód, dla którego został napisany wers z 2 Kronik 7:14. Bóg powiedział to do ludu, który przestał Go pytać o drogę (kierunek), do ludu pełnego pychy, pobłażającego sobie, nie modlącego się, ludu, którego drogi stały się ciemne i nieprawe – my jesteśmy tym ludem. Nadal jednak, mimo tego wszystkiego, Bóg obiecał, że jeśli oni zmienią swoje serca i postawy, On przyniesie uzdrowienie i przebudzenie do ich ziemi.

Jeśli się nie zmienimy, z pewnością zobaczymy jak poprzez naszych wrogów, którzy wystąpią przeciw nam wypełniają się plany Szatana. Bez Bożej ochrony, nieprawdopodobne zniszczenie przyjdzie do tego narodu z pięciu frontów, o których napiszę poniżej. Jesteśmy jak naród, o którym pisał prorok Abdiasz (Ab 1:3-4):
„Pycha twojego serca zwiodła cię, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych, swoją siedzibę umieściłeś wysoko, myśląc w swoim sercu: Kto mnie sprowadzi na ziemię? Choćbyś wzbił się wysoko jak orzeł, choćbyś założył swe gniazdo wśród gwiazd, sprowadzę cię stamtąd – mówi Pan.”

Boża ręka chroni nasze granice, ale bez Bożej interwencji one staną się nieszczelne tak, że złe narody będą mogły dokonać szerokiego zniszczenia nawet pośród niewielkich społeczności szerząc strach na niespotykaną dotąd w tym narodzie skalę.

To, co nadchodzi pod żadnym względem nie oznacza, że Bóg nie jest Bogiem Miłości. On właściwie sam jest Miłością w jej najwyższej formie. Nikt nie może być przez kogoś kochany bardziej niż kocha Bóg. Jednak, w swojej miłości On również karze (Hbr 12:6). W wielkiej swojej miłości On musi karać każde działanie, które prowadzi do zniszczenia. Jego łaska jest czysta i On dał światu wiele łaski. Nie zawsze rozumiemy Boże drogi, jednak, możemy być pewni, że Bóg wie jak zrównoważyć sąd, miłosierdzie i łaskę.

Nie bójcie się!

„Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój mówię; bo tobie zaufał.”
Iz 26:3
Ci, którzy prawdziwie chodzą z Bogiem przez Jezusa Mesjasza będą oglądać cudowne rzeczy i poznają tajemnice Nieba, kiedy Bóg będzie w ponadnaturalny sposób zaspokajał ich potrzeby. To zaopatrzenie nie ograniczy się jedynie do jedzenia, ale też do pomysłów, wynalazków, innowacji i względów. Wyjdą naprzeciw potrzebom, jak nikt inny w owym czasie. Daniel ujął to następująco: „…lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać.” (Dn 11:32)

Nadzieja na przyszłość przyjdzie od tych, którzy znają Boga i są w Nim silni; od tych, którzy chodzą z Nim. Ci ludzie będą mieć głębokie współczucie, co zrodzi wielką siłę i wewnętrzny hart ducha – charakter. Ich wartość dla cierpiących nie będzie tkwiła w bogactwach, ale w ich sile i wierze budowanej w Bogu przez lata.
Ci, którzy są poza domem wiary będą przedmiotem planów boga tego świata. Planów bólu, porażki, zdrady, zazdrości i zgorzknienia. Z tego czasu potrząsania nasz naród i reszta świata wyjdzie z mniejszą pewnością, bardziej pokorna i złamana na sposób, jakiego teraz nie można przewidzieć. Zmiana serca musi pojawić się i pojawi się w tym narodzie. Zło stanie się bardziej oczywiste a sprawiedliwość zostanie sprawdzona i poddana próbie. Będziemy musieli dokonać wyboru – albo ciemność i zło albo Boże światło. Pozostanie niewiele przestrzeni między tymi dwoma.

Kiedy zacząłem otrzymywać to przesłanie?

Pan zaczął mówić przesłanie, którym się dzielę lata temu, w 1980 roku. Mówiłem o tej Burzy w 1981 roku w KVTT Radio w Dallas w Teksasie. Ponownie dzieliłem się na ten temat w TV w Dallas w 1987 roku. Niektóre części tego przesłania nie są dla mnie nowe. Inne zostały mi objawiane przez ostatnie osiem lat, ale w czerwcu 2008 roku Bóg zaczął przynaglać mnie, abym mówił o tym na kilku konferencjach w Stanach Zjednoczonych i za granicą. Muszę przyznać, że niechętnie piszę i mówię na ten temat ponownie. Kiedy Bóg objawia nam przyszłość, czasami robi to na kilka dekad wcześniej, a w przypadku Daniela i innych proroków nawet na tysiące lat wcześniej. Uwalniam to przesłanie z ciężkim sercem. Ci, którzy śledzili moją posługę, mogli słyszeć, jak mówiłem więcej niż raz w ciągu ostatnich ośmiu lat, że w miarę jak będziemy zbliżać się do 2010 roku, rzeczy będą stawały się coraz trudniejsze. Modlę się i trzymam się nadziei, że to, o czym mówiłem, a o czym teraz piszę, będzie mogło być odwrócone.
Obecnie moją troską jest fakt, że bez ludzi mówiących o nadchodzących wydarzeniach, Kościół nie odegra zbawczej roli w doprowadzeniu do koniecznej zmiany w tym narodzie i na świecie.

Czy burza już się zaczęła?

Ponieważ niektóre aspekty Doskonałej Burzy już się zaczęły, czuję się zmuszony powiedzieć wam, jako sposób weryfikacji, że mówiłem o tych rzeczach już jakiś czas temu. Jednym z miejsc, w którym ostatnio się tym dzieliłem była konferencja prowadzona przez John’a Kilpatricka w Daphne w Alabamie w lipcu 2008 roku. Do tego czasu Pan poprosił mnie, abym spisał to i posłał do moich partnerów w posłudze. Zrobiłem to pierwszego sierpnia 2008 roku. Chociaż pewne rzeczy, o których mówiłem i pisałem już się wypełniły, większość nastąpi w ciągu następnych lat.
Chociaż wiele trudnych wydarzeń, które obecnie się już dzieją ma podstawy ekonomiczne, to wiele z rzeczy, które widziałem takich podstaw nie ma. Ta Doskonała Burza zawiera wiele komponentów, do których odniosę się w dalszej części tego artykułu.

Modlę się, abyście zrozumieli moje serce, kiedy to mówię. Wierzę, że Pan da wam mądrość jak przejść i potencjalnie się rozwijać w zbliżającej się Doskonałej Burzy, która już wisi nad tym narodem i poza nim.

Pięć elementów nadchodzącej Doskonałej Burzy

Jak w filmie „Doskonały Sztorm”, burza, którą widzę, że zbliża się do Stanów Zjednoczonych jest kombinacją więcej niż jednego elementu, a wyjątkowość każdego z nich czyni ten sztorm bardziej niebezpiecznym.
Jednak, inaczej niż w filmie, ta burza nie jest połączeniem pewnych zjawisk pogodowych. Ten sztorm jest groźniejszy; łączy on w sobie pięć różnych elementów: religię, politykę, ekonomię, wojnę i wydarzenia geofizyczne.
Momentami te pięć elementów będzie się ze sobą przeplatać w taki sposób, że trudno będzie – jeśli w ogóle będzie to możliwe – rozpoznać, które wydarzenia wprawiają w ruch poszczególne przejawy tego sztormu. Problemy na ogromną skalę w tych pięciu dziedzinach będą pojawiały się z dość dużą częstotliwością i w różnych kombinacjach.

{Będą one przychodzić szybko, nagle i będą poważne}

Każdy element obejmuje potencjalnie kilka wydarzeń, które będą oddziaływały na poziomie narodowym i międzynarodowym jak fala. Niektóre fale będą groźniejsze od innych, w zależności od tego, gdzie mieszkasz i jak żyjesz. Niektórzy bardziej doświadczą elementów ekonomicznych, inni bardziej geofizycznych; niektórzy doświadczą wszystkich elementów. Pamiętaj, że to szybkość i połączenie różnych elementów czyni tę burzę bardzo niebezpieczną.
Również nie oznacza to, że wszystkie pięć elementów uderzą z taką samą niszczącą siłą. Na przykład, w skali od 1 do 10, zakładając, że 10 jest najgorszym poziomem, jeden element może uderzyć z siłą równą 6, podczas gdy inny uderzy z siłą na poziomie 8. To konkretna mieszanka elementów – bliskość i intensywność ich występowania – sprawi, że ta burza będzie bardzo groźna i długa w ludzkim odbiorze. Ten sztorm nie będzie krótkotrwały; będzie przychodził falami, następującymi jedna za drugą.

Dlaczego nadchodzi burza?

Sztorm nadchodzi, ponieważ Kościół (Ciało Chrystusa) przestał być kręgosłupem tego narodu. Od samego początku, wiara chrześcijańska była pionem wytyczającym sposób podejmowania decyzji na wszystkich poziomach życia.
Chrześcijańskie fundamenty tego narodu odróżniały go od wszystkich narodów, w tym również Izraela. Inne narody stawały się po drodze chrześcijańskie, ale żaden nie został ukształtowany mając chrześcijaństwo w swoim DNA.
Kościół ma objawiać różnoraką mądrość Bożą temu światu i mocom nadziemskim (Ef 2:2). Ta manifestacja niebios nie dzieje się przez mówienie do tych mocy, ale przez prowadzenie prawego życia. Widzimy, że nauka Nikolaitów ma się dobrze w Kościele, gdzie pieniądze postrzega się jako znak sukcesu i namaszczenia. Pieniądze stały się siłą napędową. Ona kieruje zbyt wieloma kościołami, które mają monstrualnie wielkie potrzeby finansowe w związku z koniecznością opłacenia wszystkich udogodnień, mających na celu zrobienie wrażenia na systemie tego świata, który przecież mamy zmieniać.

Sposób, w jaki żyjemy otwiera lub zamyka drzwi Szatanowi do legalnego nękania nas i potencjalnego panowania nad nami przez przywódców, którzy nie znają Bożych dróg. Podstawową zasadą jest, że grzech oddziela nas od Boga. Od czasów Adama i Ewy aż do dziś, działania ludzkości czynią wrogowi przestrzeń, aby mógł w nas uderzać i nas atakować.

Jedynym legalnym sposobem, w jaki wróg może mieć do nas przystęp jest moment, kiedy Bóg cofa swoją rękę. To sprawia, że tworzy się między Nim a nami przestrzeń, która powiększa się w miarę, jak odchodzimy od Niego i Jego dróg. Za każdym razem, kiedy pojawia się dystans między Bogiem a ludzkością, powstaje miejsce na atak ze strony zwierzchności i mocy powietrza (władców ciemności), które zajmują tę przestrzeń. Im dłużej moce ciemności zamieszkują nad danym regionem, tym bardziej ludzie zaczynają nazywać dobro – złem, a zło – dobrem.
W Stanach Zjednoczonych, liderzy powstają spośród narodu; innymi słowy, jak myślą i w co wierzą ludzie, takie same przekonania mają ich przywódcy. Tak więc, kiedy linie między dobrem i złem, czy świętym i nieczystym się zacierają, liderzy dokonują wyborów, które odzwierciedlają ich wychowanie i środowisko, z którego wyszli. Podejmują decyzje, które mają dramatyczny wpływ na ciebie i na mnie.

Jedną z konsekwencji tego jest fakt, że w tym narodzie prawda o Jezusie Chrystusie i Jego krzyżu, jako drodze do Boga, przestała być absolutem. Faktycznie jest tak, że absoluty są atakowane jako nietolerancyjne, najpierw w świecie, a teraz nawet i w Kościele. Tak, są wyjątki w Kościele, ale poprzez kompromis absoluty nieba i wieczności wyraźnie się ulatniają.

{Jak możemy przyciągać świat, jeśli żyjemy dokładnie tak jak on?}

Bóg może zaplanować nieszczęście

Musimy przygotować się na surowe zmiany, gdyż zbliżają się gwałtowne wiatry. Żyjemy w dniach Ezechiela i Jeremiasza, którzy napisali, że Bóg może sprowadzić nieszczęście na nasz naród, jeśli ciągle decydujemy się chodzić własnymi drogami. Bóg powiedział do Jeremiasza:
„Raz grożę narodowi i królestwu, że je wykorzenię, wywrócę i zniszczę, lecz jeśli się ów naród odwróci od swojej złości, z powodu której mu groziłem, to pożałuję tego zła, które zamierzałem mu uczynić. Innym razem zapowiadam narodowi i królestwu, że je odbuduję i zasadzę, lecz jeżeli uczyni to, co jest złe w moich oczach, nie słuchając mojego głosu, to pożałuję dobra, które obiecałem mu wyświadczyć.

Oto teraz powiedz mężom judzkim i mieszkańcom Jeruzalemu: Tak mówi Pan: Oto ja przygotowuję na was nieszczęście i podejmuję przeciwko wam postanowienie: Zawróćcie więc każdy ze swojej złej drogi i poprawcie swoje postępowanie i swoje czyny!
Lecz oni odpowiedzą: Nic z tego! Pójdziemy raczej za naszymi zamysłami i każdy z nas kierować się będzie uporem swojego złego serca.”
 (Jr 18:7-12)

{Z Boga nie da się kpić – siejemy w ciele i zbierzemy w ciele!}

Czy zauważyłeś, że Bóg powiedział, że jeśli zmienimy nasze serca i zawrócimy z naszych bezbożnych dróg, On złagodzi nieszczęście, które planował sprowadzić?

Jakie są pierwsze oznaki tego, że burza się zbliża?

Prawdopodobnie sami moglibyście sporządzić o wiele dłuższą listę niż ta, którą ja zamierzam poniżej przedstawić.
Nie chodzi o to, by podać szczegółowy i dokładny wykaz wydarzeń, ale o to, by przypomnieć wam, że pierwsze wiatry tego sztormu już się zaczęły.

Zjawiska geofizyczne
–    Rekordowe mrozy i ilości śniegu w Kalifornii.
–    Rekordowe burze śniegowe w Northeast.
–    2008 rok, najzimniejszym rokiem od dwudziestu lat.
–    Spadek liczby kolonii pszczół z powodu niszczycielskich roztoczy typu Varroa. Żywią się one jajami pszczół i dorosłymi osobnikami, przez co uaktywniają i roznoszą choroby powodując redukcję długości życia tych owadów i zmniejszenie pszczelich kolonii. W rezultacie zmniejszy się liczba owoców drzew, kwiatów i warzyw.
–    Redukcja liczby nietoperzy – White Nose Syndrome (Syndrom Białego Nosa), choroba, która objawia się białym nalotem grzybicznym wokół nosa nietoperzy. W rezultacie pomnoży się liczba komarów i innych insektów.
–    Wzrost liczby tornad, huraganów i innych gwałtownych burz.
–    Ogólny wzrost silnych wiatrów.

Wojna
–    Uzbrojeni bojówkarze w Strefie Gazy wystrzelili dziesiątki pocisków w atakach na Izrael.
–    W odpowiedzi Izrael wysłał samoloty wojskowe i helikoptery, które bombardowały rządzoną przez Hamas Strefę Gazy w sobotę (27 XII 2008 r.), zabijając przynajmniej 205 osób, zbierając tym samym najkrwawsze jednodniowe żniwo śmierci od początku sześćdziesięcioletniego konfliktu z Palestyńczykami.

{Jaki naród pozwoliłoby na to, by inny naród atakował go nieustannie rakietami i nic by w tej kwestii nie zrobił?}

–    Iran potroił liczbę pocisków dalekiego zasięgu.
–    Napięcie izraelsko-irańskie.
–    Napięcia między Indiami i Pakistanem.

Polityka
–    Rozruchy wśród młodzieży i przemoc w Grecji.
–    Wzrastające wołanie o jeden światowy rząd w miarę jak finansowe kryzysy i globalne skutki wojen kierują narodowe rządy w stronę globalnych rozwiązań, rządy nawet takich krajów jak Chiny i USA, które tradycyjnie stały na straży narodowej suwerenności.
–    Korupcja, jak w przypadku Burmistrza Illinois, Rod’a Blagojevich’a, nie jest ostatnią wykrytą polityczną aferą finansową.
–    Rosyjski ruch młodzieży „Nashi” (pod egidą rządu), zorganizował wiec przed Amerykańską Ambasadą w Moskwie, gdzie ok. 20 000 młodych ludzi trzymało dynie z zaznaczonymi na nich imionami „ofiar Ameryki”, wśród nich zabici w Południowej Osetii.

Religia
–    Koniec the Lakeland Outpouring (przebudzenia w Lakeland).
–    Wzrost liczby rozwodów wśród pastorów, nie wspominając o tym, że liczba rozwodów w Ciele Chrystusa jest nieznacznie wyższa niż wśród niewierzących.
–    Ograniczenie wpływu Chrześcijaństwa.
–    Brak absolutów i światowe myślenie chrześcijan.
–    Wzrastające starania, by uznać, że islam i chrześcijanie służą temu samemu Bogu, co nie jest prawdą.
–    Osłabienie wiary w Królestwo Boże i rzeczywistość zła.
–    Osłabienie wiary w istnienie świata duchowego, który jest bardziej realny niż tymczasowy świat, w którym żyjemy.
–    Kościół jest bardziej zainteresowany liczbami niż zadaniami Królestwa.
–    Kościół jest bardziej zainteresowany „radzeniem sobie z grzechem” niż przemianą serca.
–    Uniwersalizm ma zbyt wielu zwolenników.

Ekonomia

–    Dofinansowanie rządowe (z powodu kryzysu) w wysokości 700 miliardów dolarów to jeszcze nie koniec, zwróć uwagę na drugą połowę roku 2009.
–    Ciągły spadek na giełdzie, w zatrudnieniu, nieruchomościach, przemyśle, usługach, bankowości i finansowych instytucjach.
–    Kiedy wody ekonomicznej stabilności zaczną opadać, pokażą się skały. Co przez to rozumiem? Istnieje wiele problemów, które są ukryte, ale kiedy zachwianie ekonomii będzie wzrastać, te kwestie zostaną wyeksponowane.
–    Schemat Bernard’a Madoff’a oszacowany na całkowitą sumę 50 miliardów dolarów nie jest ostatnim elementem domino.
–    Poszczególne stany zmagają się z kryzysem finansowym – ostatnie badania przeprowadzone przez The Center on Budget and Policy Priorities (Centrum Budżetu i Polityki Priorytetów) ujawniły, że 41 stanów zmaga się z poważnymi niedoborami budżetowymi na rok 2009. Niektóre stany są w trudniejszej sytuacji niż inne. Pod względem deficytu przodują tu Kalifornia (31,7 miliardów dolarów) i Floryda (5,1 miliardów dolarów). Ogólnie, wszystkie stany łącznie stoją w obliczu deficytu budżetowego w wysokości 71,9 miliardów dolarów. Kluczowym słowem tutaj jest „obecnie” (aktualnie).
–    Deflacja/stagflacja/inflacja/hiperinflacja – wszystkie te zjawiska będą postępować jedno za drugim. Jaki czynnik interwencyjny rozpocznie przepływ całkowicie niesterylnych 8,5 bilionów dolarów do sektora biznesu?
–    Odpowiedź brzmi: poważna ‘stymulacja fiskalna’ poprzez drukowanie pieniądza bez pokrycia, która spowoduje spadek wartości dolara na skutek inflacji.
–    W momencie, gdy inwestorzy, właściciele czy jednostki odpowiedzialne za drogi, szkoły, edukację specjalistyczną, muzykę, sport, pensje nauczycieli, sieroty, budownictwo lokalnej infrastruktury otrzymają umowy Banku Federalnego wraz z federalnymi gwarancjami, udadzą się do banku po pożyczki. Dlaczego bank, mimo umowy i mimo gwarancjom federalnej stymulacji fiskalnej, miałby zawieść i nie udzielić nawet do 90% wymaganych funduszy?
–    To otworzy drzwi płynności. Za tym pójdzie inflacja, następnie hiperinflacja (wydarzenie walutowe, nie ekonomiczne) a wszystko to w samym środku głębokiej recesji.
–    Konsekwencje powyższych posunięć to 8,5 biliona dolarów rządowego dofinansowania.
–    Z czasem zostanie zastawiony stół dla globalnego systemu.

Jakie rzeczy lub lepiej powiedzieć, jakie konsekwencje są przed nami?

„Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą, skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew.” (Iz 26:20)

Geofizyczne
–    Doświadczymy burz w Ameryce i w Afryce, które będą utrzymywać się nad danym miejscem przez dwa tygodnie. W Afryce niektóre lotniska będą zamknięte na dłużej niż miesiąc i nie będzie można podróżować ani w jedną ani w drugą stronę.

Cały czas słyszałem: nieszczęścia 2012 roku, nieszczęścia 2012, nieszczęścia 2012.

{Chciałbym wiedzieć więcej na temat tych „nieszczęść”- było więcej, ale po prostu nie pamiętam}.

–    Nastąpi rozregulowanie prądów powietrza przemieszczających się z zachodu na wschód w górnej części troposfery (najniższa warstwa atmosfery, gdzie zachodzą zmiany pogodowe), co spowoduje ogromne zmiany w pogodzie.

{Szybkie zmiany w kształtowaniu się i kierunku tych prądów powietrza wprowadzą w zamieszanie u synoptyków pogody}.

–    Susza w niektórych regionach spowoduje, że woda z kranu będzie droższa niż ropa.
–    Niektóre miasta będą ewakuować tysiące ludzi, ponieważ nie będzie wystarczającej ilości wody, by zaspokoić potrzeby wszystkich. (Jak czytamy w Am 4:7: „Spuściłem deszcz na jedno miasto, a na drugie miasto go nie spuściłem.”)
–    Trzęsienia ziemi uderzą nie tylko w nadmorskie rejony, ale również środkowo-zachodnie tereny doświadczą jednego niszczącego trzęsienia.

{Rzeka Mississippi?}

–    W USA wybuchnie wulkan.

{Góra Hood?}

–    Potrząsania i erupcje na Północnym-Zachodzie.

{Zatrzęsie się nawet Boise, ID}

–    Pojawią się burze z wyładowaniami atmosferycznymi, gradem wielkości piłeczek do ping-ponga i deszczami podnoszącymi poziom wody o ok. 50 cm w ciągu 24 godzin.
–     Miejsca, gdzie spadnie ok. 90 cm śniegu w ciągu sześciu godzin.
–    Tornada z wiatrami o prędkości 319-379 mph (ok. 510-606 km na godzinę). Mocne konstrukcje budynków będą zrywane do fundamentów i przenoszone na duże odległości. Samochody będą fruwały w powietrzu na odległość 100 metrów. Drzewa wyrwane z korzeniami; nawet wzmacniane stalą betonowe konstrukcje będą poważnie uszkodzone.
–    Duże urządzenia, jak samochody czy lodówki spowodują wtórne zniszczenia.
–    Pojawią się tornada w nietypowych miejscach, gdzie nigdy wcześniej nie występowały.

{Zimowe tornada!!!}

–    Huragany kategorii 5 z wiatrami przekraczającymi prędkość 180 mph (ok. 288 km na godzinę) i sztormami, które sprawią, że fala powodziowa wejdzie na wiele mil w głąb lądu.
–    Huragany o średnicy 500 mil (ok. 800 km).
–    Nastąpi niespodziewane zniszczenie, które uderzy w typ hybrydowego nasienia i poważnie osłabi plony, powodując niedobór żywności.

{Jedno zasiane nasionko nie wykiełkuje, inne wzejdzie, ale nie wyda plonu.}

–    Na dodatek, susza i zniszczenia po burzach dramatycznie zmniejszą różnego rodzaju zbiory w konsekwencji czego, wyczerpią się narodowe zasoby żywności.
–    Pojawią się pandemiczne choroby, które pochłoną wiele istnień.
–    Znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach.
— Powłoka wokół naszego systemu słonecznego zostanie osłabiona i niszczące promieniowanie zacznie oddziaływać na ludzi powodując wiele poważnych chorób skóry.
— Nastąpią zmiany w polu magnetycznym Ziemi, które spowodują duże pęknięcia w tarczach osłaniających Planetę, pozwalając w jakiś sposób wiatrom słonecznym oddziaływać na pogodę.
— To również spowoduje poważne problemy z satelitami i komunikacją (katastrofy lotnicze).

{Oddziaływanie na jakość odbioru TV, utrudnienia w komunikacji wojskowej}

Wojna
–    Brudna bomba wybuchnie w portowym mieście. Wejście do tego miasta zostanie zamknięte na długi czas, może na dekadę lub więcej.

{Odnosi się do Chin?}

–    Wybuch w mieście z wieloma podziemnymi tunelami. Nastąpi zalanie podziemnych dróg i tuneli.
–    Izrael doświadczy nowych, bardziej niszczących ataków z użyciem materiałów nuklearnych.
–    W odwecie Izrael wystrzeli pociski rakietowe.
–    Samobójcze ataki z użyciem bomb przeciwko Izraelowi dojdą do niespotykanych dotąd rozmiarów.
–    Izrael zaatakuje Iran i antysemityzm przybierze na sile, kiedy wzrośnie cena paliwa.
–    Rosyjski Niedźwiedź obudzi się i wyjdzie ze stanu hibernacji.
–    Rosja będzie próbować stworzyć kryzys paliwowy poprzez przejęcie kontroli nad Ukrainą. Wyposaży Iran w broń w celu podtrzymania kryzysu i zaognienia konfliktu. Rosyjska żądza pieniędzy potrzebnych do ożywienia upadającej giełdy popchnie ją do inwazji na Ukrainę w nadziei rozniecenia na nowo procesu olejowego.
–    Rosja udzieli Iranowi wsparcia w postaci wojskowego wyposażenia, statków, łodzi podwodnych i pocisków rakietowych nie dla ich ochrony, ale mając ukrytą nadzieję, że Iran rozpocznie walkę z Izraelem, i że wzrost cen ropy nakarmi rosyjską, prawie bankrutującą ekonomię. Putin zdobył swoją popularność z powodu rozwoju rosyjskiej gospodarki.
–    Celowa prowokacja rosyjskiej młodzieży wkrótce doprowadzi do patriotyzmu wobec „matki Rosji”, który spowoduje ciągły międzynarodowy konflikt.
–    Pociski rakietowe wystrzeliwane z wód Morza Śródziemnego w kierunku Izraela.
–    Po odejściu ze stanowiska obecnego prezydenta Egiptu, Mubaraka, nowe terrorystyczne przywództwo zajmie jego miejsce.
–    Umocni się pakistańska orientacja terrorystyczna.
–    Stany Zjednoczone stracą swoją militarną supremację i sprowadzą swoje wojska z różnych frontów do domu.

{Chiny planują, bazując na naszym upadku, stać się „supermocarstwem”. Opracowują strategię dojścia do tego.}

Ekonomia
–    Promień nadziei wyłoni się, ale tylko na krótką chwilę. W tym krótkim czasie będzie jedynie miejsce na to, by prawi ludzie uporządkowali swoje sprawy – nie będzie to czas, by zaciągać długi.
–    Problemy z kartami kredytowymi i papierami wartościowymi to kolejna kostka domina, która upadnie, kiedy wzrośnie bezrobocie i opustoszeją budynki, za które najemcy nie będą w stanie płacić, a to z kolei doprowadzi do niewypłacalności kredytowej ich właścicieli.

{Widziałem centra handlowe, w których zamknięto 2/3 sklepów!}

–    Zjawiska deflacji, stagflacji, inflacji i hiperinflacji będą następowały jedno po drugim. Już pojawiają się fale na szybko zmieniającym się morzu ekonomii. To, co działało w przeszłości, okaże się skuteczne tylko przez krótki czas w tym okresie.
–    Prognozowanie inwestycji okaże się trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, ale Bóg będzie prowadził tych inwestorów, którym będzie mógł zaufać.
–    Dolar straci swoją wartość i stanie na równy z peso czy dolarem kanadyjskim. Zostanie ustanowiona nowa amerykańska waluta. Euro przygotowało grunt pod coś, co może nazywać się Amero-dolarem.

{Groźna waluta}

–    Pojawi się dużo więcej raportów o odkrytych finansowych korupcjach powiązanych z politykami, zwłaszcza z senatorami.
–    Ludzie zaczną uprawiać swoją żywność i w niektórych miastach każdy skrawek ziemi będzie wykorzystany pod uprawę.
–    W całym tym zamieszaniu, wprowadzona zostanie do użytku nowa, sztuczna rogówka i tęczówka z wyjątkową zdolnością do przystosowywania się oka do warunków świetlnych.

Polityka
–    Módl się o ochronę prezydenta-elekta Baraka Obamy. Jest plan, aby dokonać zamachu na jego życie. Może się wydarzyć najgorsza rzecz.
–    Islam chce zapoczątkować powstania rasowe w USA, jako narzędzia destabilizacji i odwrócenia uwagi od ich własnych poczynań.
–    Świat doświadczy największych powstań w historii.

{Setki ludzi napadających na luksusowe domy. Będą je okradać, a następnie podpalać.}

–    Ekonomiczne trudności sprawią, że pojawią się bandy na ulicach z mentalnością Robin Hood’a.
–    Wzrośnie liczba raportów o politycznych korupcjach.
–    Działania terrorystów uderzą ponownie w Amerykę, kiedy odkryty zostanie „wyłom” w systemie ochrony granic po obu stronach, na granicy z Kanadą i z Meksykiem.
–    Nowa fala terroru w powietrzu; grupy terrorystów będą współdziałały ze sobą w celu wysadzania samolotów. Obierając za cel konkretny samolot, w ciągu dwóch tygodni, kilku ludzi będzie stopniowo przynosić części urządzeń i materiałów wybuchowych na pokład samolotu. Materiały te będą wyglądać jak części buta, paska, aktówek lub innych przedmiotów, które można wnieść na pokład. Następnie, ich współpracownicy, którzy pracują dla danych linii lotniczych, będą powoli montować te części ze sobą za każdym razem jak samolot pojawi się na terminalu. Z czasem całe urządzenie będzie gotowe do detonacji. Na ostatnim etapie, ludzie, którzy wejdą z ostatnimi częściami, opuszczą lotnisko, a osoba mająca ostatni element pozostanie na pokładzie samolotu by zdetonować bombę. Wiem, że brzmi to nieprawdopodobnie.

{Zbliża się ogromna fala islamskiego męczeństwa. Setki, nawet tysiące samobójców będą zgłaszać się na ochotnika.}

–    Ziemia rolna nabierze wielkiej wartości; ludzie zaczną opuszczać miasto ze względów bezpieczeństwa.
–    Ubezpieczenia społeczne i fundusze emerytalne będą miały niewielką wartość.
–    Stany Zjednoczone sprowadzą do kraju większość swoich wojsk ze względów finansowych.
–    Z powodu trudności ekonomicznych Stany Zjednoczone zakończą wiele zagranicznych programów humanitarnych. W rezultacie tych posunięć umocni się Islam i międzynarodowe dyktatury.
–    Wzrastająca anarchia weźmie swój początek w gejowskich i lesbijskich grupach. Z czasem pojawią się raporty o tłumach raniących i torturujących heteroseksualnych mężczyzn.
–    Nastąpi wzrost działalności typu „narodu aryjskiego” – jeden z bunkrów eksploduje i narody będą zszokowane poziomem nagromadzonego w nim uzbrojenia.

Religia
–    Islam będzie próbował przeforsować swoje sposoby do systemu szkolnictwa. Dostaną prawa, jakich nie mają chrześcijanie.

{Pokoje modlitwy}

–    Islam systematycznie będzie pracował nad tym, by kontrolować rząd w wielkim mieście m.in. poprzez przygotowanie projektu rozwoju i wzbogacenia zasobów.
–    Islam będzie nadal używał gróźb, by zastraszać i manipulować decyzjami kongresu.
–    Islam rozpocznie inicjatywę, by mieć swojego prezydenta w Białym Domu do 2024 roku.
–    Rozwój medycyny w dziedzinie transplantacji organów sprawi, że stanie się możliwe, by homoseksualiści byli zapładniani in vitro i by mogli rodzić dzieci metodą cesarskiego cięcia.
–    Wiele dużych kościołów ogłosi bankructwo, gdyż nie będą mogły opłacać rachunków za swoje ogromne budynki.
–    Wielkie posługi rozproszą się z powodu trudności finansowych.
–    Wzrośnie liczba kościołów domowych.
–    Ukryte seksualne perwersje wśród kościelnego przywództwa zostaną ujawnione a ich liczba będzie zatrważająca.
–    Dwóch Patriarchów Kościoła odejdzie naznaczając nową i smutną erę dla kościoła.

Bóg tak zaprojektował ten czas, by jak najskuteczniej zwrócić naszą uwagę.
„Oto teraz powiedz mężom judzkim i mieszkańcom Jeruzalemu: Tak mówi Pan: Oto ja przygotowuję na was nieszczęście i podejmuję przeciwko wam postanowienie: Zawróćcie więc każdy ze swojej złej drogi i poprawcie swoje postępowanie i swoje czyny!” (Jr 18:11)

Czy jest to ostrzeżenie tylko dla Stanów Zjednoczonych? NIE – ale to obejmuje Stany Zjednoczone.

Cztery rzeczy, jakie Kościół musi uczynić

„A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego, Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę Jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.” (Hbr 13:20-21)

Po pierwsze, Kościół musi powrócić do poznania Boga i Jego dróg zamiast zadowalać się wiedzą o Bogu. Zastąpiliśmy moc programami, objawienie administracją a serce Ojca organizacyjnymi zdolnościami.

{„Wiemy o” ludziach z TV, aktorach, itd., ale nie „znamy” ich – podobnie jest z Bogiem.}

Po drugie, Kościół musi nauczyć się, jak na nowo zabiegać o wiarę. Jesteśmy słabi i odpadamy zbyt łatwo, gdy nawet jeszcze nie ma kryzysu w zasięgu ręki. Nie jesteśmy wypróbowani i tracimy nasze postanowienia. Niewiele wiemy o planach wroga.
Nie potrafimy rozmawiać o naszej wierze bez wpadania w gniew i dlatego mamy tak niewiele silnych, czystych, bożych głosów na arenie politycznej.
Straciliśmy nasze świadectwo – świadectwo, które przekonuje innych i silnie świadczy, że Bóg jest wciąż Bogiem i że jest bardzo, bardzo realny. Straciliśmy świadectwo, które demonstruje, że Bóg jest osobistym Bogiem w bardzo bezosobowym świecie, świadectwo, które mówi: „To, co robię udowadnia, że Bóg istnieje.”

{Mamy być Bożymi świadkami!}

Po trzecie, Kościół musi powrócić do miłości Słowa Bożego i wiary, że jest ono nieomylne i niezawodne. To obejmuje przekonanie, zrozumienie i poznanie, że Bóg jest absolutem i że jest tylko jeden sposób, by Go poznać: przez Jezusa Mesjasza.
Potrzebujemy nowego objawienia, że Boża moc jest nieograniczona, Jego wiedza nieskończona, Jego obecność jest z nami zawsze i że On nigdy się nie zmienia. Za bardzo umniejszyliśmy Boga i nasze życie tego dowodzi.

Po czwarte, musimy zwoływać święte zgromadzenia z postem i nawróceniem w wielu miejscach – oddzielony czas na rozdzieranie swojego serca przed Bogiem.

„Wszakże jeszcze teraz mówi Pan: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu! Rozdzierajcie swoje serca a nie szaty, i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości, i żal mu karania!

Kto wie, może pożałuje i zlituje się, i pozostawi błogosławieństwo, abyście mogli składać ofiarę z pokarmów i płynów Panu, waszemu Bogu. Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie! Zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta! Niech oblubieniec wyjdzie ze swej komory, a oblubienica ze swej komnaty! Niech kapłani, słudzy Pana, zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią: Zmiłuj się nad swoim ludem, Panie.” (Jl 2:12-17)

Kryzys jest owocem podążania za obcymi bogami

Bóg pozwala na trudności po to, by przyciągnąć nas do siebie. Co to oznacza? To znaczy, że Bóg pozwala nam zbierać owoce z tego, czemu służymy. Chodzenie Bożymi drogami przynosi błogosławieństwo i pełnię życia, podczas, gdy chodzenie ścieżkami „boga tego świata” przyniesie owoce boga tego świata: upadek, zniszczenie, zanieczyszczenie i śmierć. My podejmujemy decyzję, a te decyzje kształtują nas.
W Biblii czytamy, że gdy ludzie doświadczali kryzysów, zwracali swoje serca ku Bogu a On słyszał i podejmował działanie.

„Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem.” (Jr 29:12-13)

Oby ludzie Stanów Zjednoczonych szukali Pana… i znaleźli Go.

Początkowe wiatry burzy

Nie musisz patrzeć daleko, by móc zobaczyć wzbierające fale nadchodzącej Doskonałej Burzy. Wydaje się, że temat ten uchwycił uwagę wielu mędrców i proroków.
Prawie każdego dnia można widzieć wiele znaków nadchodzącej Doskonałej Burzy i zauważ, że powiedziałem „nadchodzącej” – co znaczy, że jeszcze jej tu nie ma. To, co obecnie widzimy jest zaledwie wczesnymi wiatrami zwiastującymi burzę. Możemy wyczuwać już zapach deszczu w powietrzu. Prawie wszędzie, gdzie się nie zwrócimy, stajemy się bardziej świadomi, że bez Bożej interwencji, świat nie będzie wyglądał tak samo za 10 lat. I mamy rację tak myśląc.

Wierzę, że możemy żyć w czasie, który prorok Jeremiasz opisał jako czas „utrapienia dla Jakuba.”
„Tak mówi Pan: Słyszeliśmy głos trwogi, strachu i niepokoju. Pytajcie i patrzcie! Czy mężczyzna może rodzić? Czemu więc widzę każdego mężczyznę z rękami na biodrach jak u rodzącej, a oblicze wszystkich zbladło?
Biada! Gdyż wielki ów dzień, żaden do niego nie podobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, jednak będzie z niego wybawiony. I stanie się w owym dniu – mówi Pan Zastępów: złamię jarzmo na jego szyi i rozerwę jego więzy, i już go nie ujarzmią cudzoziemcy. I będą służyli Panu, swojemu Bogu.”
 (Jr 30:5-9)

Król Dawid w Psalmie 24 napisał prorocze słowo dla tych, którzy doświadczają tego czasu utrapienia:

„Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. On bowiem założył ją na morzach i utwierdził ją na rzekach. Któż może wstąpić na górę Pana? I kto stanie na jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce. Kto nie skłania duszy swej ku próżności (ku bałwochwalstwu) i nie przysięga obłudnie,
Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga, zbawiciela swego. Takie jest pokolenie tych, co go szukają, tych, którzy szukają oblicza twego, Boże Jakuba. Sela.
Podnieście, bramy, wierzchy wasze, i podnieście się, bramy prastare, aby wszedł Król chwały! Któż jest tym Królem chwały? Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. Podnieście, bramy, wierzchy wasze i podnieście się, bramy prastare, aby wszedł Król chwały! Któż jest tym Królem chwały? Pan Zastępów! On jest Królem chwały! Sela.”

Ps 24 – Psalm Dawidowy

Co my, żyjący w pokoleniu Jakuba, mamy robić?

Po pierwsze, jest to pokolenie, które szuka oblicza Pana – nie tylko wie o Nim, ale zbliża się do Niego na taką odległość, że widzi Jego twarz.

Po drugie, jeśli spełnisz warunki, stanie się coś wspaniałego. Jakie są te warunki? Są one bardzo proste, ale nie w kulturze, w której żyjemy!
•    Musisz mieć czyste ręce – ręce, które nie ranią innych.
•    Musisz mieć czyste serce – serce, które nie ma swoich własnych ukrytych motywacji lub celów, a które są inne niż Boże.
•    Nie możesz być kierowany przez swoje ego i nie możesz promować siebie.

{Wielkie obietnice są dla nas – ale są one wyzwaniem dla obecnego sposobu myślenia Kościoła.}

Co będzie działo się z chrześcijanami w pokoleniu Jakuba?

1.    Po pierwsze, będzie o wiele bardziej klarowna definicja terminu „chrześcijanin” – nie będzie się w niej mieściło pojęcie „letniości”, tak jak to jest obecnie.
2.    Wejdziesz na Górę Pana i będziesz wyróżniać się spośród tych, którzy  są wokół ciebie.
3.    Będziesz żyć w gęstej, świętej obecności Boga. To oznacza, że będziesz Go słyszał i będziesz przez Niego prowadzony.
4.    Odwieczne drzwi zostaną otwarte, co oznacza, że duchowe prawdy, które były zakryte przez długi czas, zostaną odsłonięte.
5.    Bramy Nieba otworzą się dla ciebie. Duchowe pojęcia, które były trudne czy niepojęte, staną się dla nas zrozumiałe.
6.    Moc, siła i potęga Pana i Jego Zastępów wkroczą do twoich okoliczności i sytuacji, aby walczyć w twojej sprawie.
7.    W końcu, Chwała Pana spocznie w twoim domu – Sela (znaczy: zwróć uwagę lub pomyśl o tym!)

Oto sześć sposobów, by przetrwać burzę

Sześć rzeczy, o których dobrze wiedzieć, przechodząc przez burzę z łaską, modlitwą i spoczywającą na tobie chwałą Bożą.

1. Nie reaguj przesadnie na medialny szum reklamowy i informacyjny. Ludzie kierujący mediami już dawno się przekonali, że sensacje się sprzedają i wykorzystują to dla własnych celów. Pośrodku medialnego zamieszania Bóg objawi swoje sekrety swoim sługom – więc szukaj ich. Boga nie można zaskoczyć. W swojej wszechwiedzy On przygotowuje Cię na tę godzinę. Nie upadniesz. Pamiętaj, co Bóg powiedział Jeremiaszowi:

„Tak mówi Pan: Nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów (tych, którzy Mnie nie znają), nie lękajcie się znaków niebieskich, chociaż narody (ci, którzy Mnie nie znają) się ich lękają.” (Jr 10:2)

Będąc w panice mamy tendencje podejmować decyzje, których później żałujemy. Nie zakładaj najgorszego i nie bój się. Czy masz planować? Tak. Czy to jest poważne? Tak. Ale to nie jest czas, by panikować.

2. Uprość i usprawnij swoje życie. Które z rzeczy, jakie robisz, są czystą wygodą? Czy możesz ograniczyć swoje luksusy? Zachowaj swój obecny samochód. Weź współlokatora. Może ogranicz chodzenie na kawę Latte w kawiarni? Wybiórczo zacznij wprowadzać redukcje w tych dziedzinach życia, które nie pomagają twojemu powołaniu czy misji, lub które nie wpływają pozytywnie na życie innych ludzi.
To będzie czas możliwości wkroczenia w ślady apostołów:
„Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca.” (Dz 2:46)

3. Nawiąż relacje z rodziną i przyjaciółmi. Bóg jest twoim źródłem – nie twoje zasoby na koncie bankowym, nie twoje złoto, nie twój portfel akcji. Twoje przyjaźnie i inne relacje są tym, co karmi twoje emocjonalne zdrowie i stabilizuje cię; potrzebujesz ich. Badania pokazują, że przyjaźnie odgrywają kluczową rolę w procesie przechodzenia przez trudności. Zatem odnów je teraz.
Pamiętaj, że:
„Są bliźni, co przywodzą do zguby, lecz niejeden przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat.” (Prz 18:24)

4. Przemyśl rzeczy, na których się skupiasz. Masz wybór: możesz żyć według zasad lub pod wpływem presji. Ci, którzy „odnoszą porażki” w życiu, zazwyczaj skupiają swój wzrok na bieżących problemach i tracą z oczu swoje życiowe zasady. W miarę jak rzeczy się będą zmieniać, jest ważne, by przypomnieć sobie zasady, według których prowadziłeś swoje życie wcześniej. Nigdy nie trać ich z oczu a zwłaszcza w trudnym czasie. One pomogą ci skupić się na tym, co ważne. Trudności, jakie teraz przechodzimy mogą być Bożym alarmem, by przypomnieć ci twoją oryginalną wizję i cel oraz, dlaczego On uczynił cię tym, kim jesteś.

Wykorzystaj ten czas, by przemyśleć i na nowo ocenić życie, jakie prowadzisz. „Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga” (Prz 29:18). Jeśli nie masz wizji, masz tylko jedną opcję: cofnąć się.

5. Bądź tym, który ma wpływ. Czy wpływasz na rzeczywistość, która jest wokół? Dla wielu, to będzie czas innowacji i wynalazków. Dla innych będzie to czas studiowania i przygotowania na promocję, która przyjdzie, kiedy ten sezon się skończy – a skończy się na pewno. Nie goń za trendami, ale badaj je, by wiedzieć, w jakim kierunku zmierza kultura tego świata. Zawsze powinieneś szukać oryginalnych i innowacyjnych sposobów, by zaspokajać potrzeby innych. Potrzeby będą wzrastać, zatem pytaj Pana o rozwiązania, które pomogą je zaspokoić i tobie się powiedzie, podczas gdy świeckim organizacjom w tej samej dziedzinie się nie uda.

6. Wykorzystaj czas, by więcej słuchać. W nadchodzących miesiącach i może latach wyłonią się całkiem nowe potrzeby tego narodu i tego kraju. Pan chce dać nowatorskie pomysły i wynalazki tym, którzy są blisko Niego. Poświęć czas, by Go słuchać. Modlitwa jest wspaniała, ale jeśli wszystko, co robimy, to przedstawiamy Bogu nasze prośby, to będzie nam bardzo trudno coś od Niego usłyszeć. Jest wiele, czego nie wiesz o tym nadchodzącym okresie i Bóg być może chciałby ci coś na ten temat powiedzieć.

Ty i ja żyjemy w burzliwym czasie. Doskonała Burza będzie się rozwijać i na pewno się nie wyciszy przez następne lata.

O co chodzi w tych trudnych czasach?

Oczywiście, trudne czasy są po prostu trudne – i mogą wykraczać daleko poza ten opis. Są często pełne rozczarowań, frustracji, napięcia i niepokoju. Jednak, jeśli skupisz się na tym, co tracisz, czy możesz stracić, i jak trudnym może być twoje życie, albo co może się wydarzyć, miniesz się z najważniejszymi przyczynami, dlaczego Bóg pozwala na tego rodzaju okresy.

Co jest jedną z najbardziej zauważalnych rzeczy, która odróżnia cię od twoich sąsiadów czy współpracowników, którzy nie mają osobistej relacji z Jezusem? Czy często nie jest tym właśnie to, jak przechodzisz trudny czas? Są cztery rzeczy, które muszą być wyryte w twoim duchu tak, abyś mógł odnieść sukces w burzliwym czasie.

Co robisz ze swoimi okolicznościami?

Po pierwsze, w trudnym czasie nie chodzi o to, co dzieje się z tobą – ale co robisz z tym, co się tobie przydarza.
Bóg, wiedząc o wszystkim, nie był ignorantem w odniesieniu do tej dziedziny twojego życia. Tak naprawdę to On przez całe twoje życie przygotowywał cię na ten moment i inne, które są jeszcze przed tobą. Czy będziesz nadal wierzył, że On używa wszystkiego, przez co przechodzisz dla celów swojego Królestwa? Albo czy będziesz narzekał z wieloma innymi, których relacja z Bogiem opiera się na ich powodzeniu? Trudne czasy sprawdzają naszą wiarę.

Ty masz wpływ na innych

Po drugie, w trudnych czasach chodzi o wpływ. Sposób, w jaki przechodzisz przez trudny czas ma wielki wpływ na dwie grupy ludzi: tych, którzy obserwują, jak radzisz sobie z własną słabością i tych, którzy zmienią się pod wpływem rady, jakiej im udzielisz.

I nie mam tu na myśli odpowiedzi, jakie możesz mieć lub ich nie mieć – każdy ma jakąś odpowiedź, ale zazwyczaj typu negatywnego. Mówiąc o tym mam na myśli radę, która daje ludziom nadzieję. Nadzieję, która pomaga im odkryć Boga, który zna ich potencjał, Boga, który zabiera ich w podróż odkrywania nowych możliwości, o których być może nigdy nie myśleli. Mówię o nadziei, która pomaga im podejmować decyzje inne od tych, które ostatnio podjęli. Nadziei, która pozwala uwolnić się ich twórczości, podczas gdy inni wokół pogrążeni są w beznadziei. Być może ty sam również potrzebujesz tego rodzaju nadziei.

Bóg pozwala na trudne okresy po to, aby ważne zmiany mogły w ich rezultacie zaistnieć. Nadzieja jest w tym, że w Bożych planach wszystko wychodzi na lepsze po czasie. Ponownie stanie on na pierwszej linii naszych myśli.
On użyje cię, aby zaszczepić tę nadzieję w innych. Bóg zna całą przyszłość i On zdecydował, aby cię tutaj umieścić na taki czas, jak ten. On zrodził cię, stworzył, ukształtował na taki czas, jak ten. Nie tylko, że dasz radę przejść, ale też będziesz przykładem dla innych i będziesz miał większy wpływ niż kiedykolwiek.

Drużyna zwycięzców

Po trzecie, to są ludzie, którzy koncentrują się na innych i strzegą swoich słów (np. ludzie, którzy rozmawiają o Bożym zaopatrzeniu i dobroci nawet w samym środku burzy, ludzie, którzy widzą Jego zbawienie).
Nie ma ani jednego pokolenia, które by nie przechodziło przez trudne czasy. Tak, niektóre pokolenia żyły w cięższych okresach niż inne, ale Pan kiedyś powiedział do mnie: „Małe bitwy przynoszą małe zwycięstwa i kształtują małych zwycięzców. Wielkie bitwy dają wielkie zwycięstwa i stwarzają wielkich zwycięzców. Którym ty chciałbyś być?”

Sprawiedliwość Boża i wierne serce

Po czwarte, pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy wielu chrześcijanom, kiedy napotykają trudności, to ograniczyć lub zatrzymać dawanie. Wow – złe posunięcie! To wierność wdowy z Sarepty i jej ofiarne dawanie pośrodku surowej suszy sprawiło, że otworzyły się dla niej drzwi do wytrwania w trakcie tej klęski żywiołowej.
Paweł zachęcał kościół w Filippi do dawania, które zostanie policzone na ich konto.
Zachęcał kościół w Koryncie, aby stawiał sobie za wzór kościół w Macedonii, najuboższy kościół, który dawał na dzieło Pańskie nawet w czasie głębokiego ubóstwa i ucisku (2Kor 8:1-4). Kiedy Paweł wrócił do kościoła w Macedonii kilka lat później zastał ich w powodzeniu.

To dar chętnie dawany pozwala Bożej sprawiedliwości działać na twoją korzyść. Szczególnie w trudnych czasach będziesz naprawdę pragnął, by Bóg działał w twojej sprawie! Dlatego Paweł powiedział kościołowi w Filippi, że bardziej niż finansowego daru pragnie, aby niebiański owoc obfitował w ich życiu. Tym owocem jest wszystko, co Bóg daje, by karmić i błogosławić i zaspokajać potrzeby tych, którzy dają dla Niego.

Końcowe stwierdzenie

„Moja dusza tęskni za tobą w nocy i mój duch poszukuje ciebie, bo gdy twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości.” Iz 26:9

Wierzę, że jedynym sposobem na to, by odwrócić kryzys, jaki jest przed nami jest Boża interwencja. Ten naród musi wrócić do swoich prawych fundamentów. Wybieraliśmy ciemność zbyt długo. Uczyniliśmy Boga zbyt małym. Szukamy własnego dobra bardziej niż dobra innych. Zapomnieliśmy o rzeczywistości Bożego Sądu i straciliśmy Bojaźń Bożą. Potrzebujemy zmiany, głębokiej przemiany zarówno osobiście jak i na poziomie narodowym. Potrzebujemy, aby Boża chwała i obecność wróciła do naszych służb.

Aby to się stało musimy nawrócić się jako naród. Musimy wołać z głębokim smutkiem prosząc Boga o wybaczenie i usunięcie naszych twierdz myślowych, które odgrodziły nas od Niego.
Kiedy to się stanie w sercach ludzi, zmienimy nasze prawa, które będą odzwierciedlać sprawiedliwe przekonania oparte na założeniach naszego Stwórcy i będziemy wierzyć w to, co drukujemy na naszych banknotach: „W Bogu nasza ufność.”

To wszystko jest kwestia wyborów!

Niewłaściwe wybory rodzą złe postrzeganie rzeczywistości, które z kolei prowadzą do złych decyzji, a te produkują złe owoce. Ten owoc następnie jest skłonny do dokonywania wyborów z punktu złej percepcji – percepcji przodków.

Sprawiedliwe wybory zrodzą sprawiedliwy owoc!

Oby ludzie tego narodu dokonywali sprawiedliwych wyborów i obyśmy stali się przemienionym ludem.

„A wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu, swoim Bogu, gdyż da wam obfity deszcz jesienny i ześle wam, jak dawniej deszcz, deszcz jesienny i wiosenny. I klepiska będą pełne zboża, a prasy opływać będą moszczem i oliwą.

I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem. Wtedy będziecie jeść obficie i nasycicie się i wysławiać będziecie imię Pana, swojego Boga, który dokonał u was cudów, i mój lud nigdy nie zazna wstydu.
I poznacie, że ja jestem wśród Izraela i że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem i nie ma innego; i lud mój nigdy nie zazna wstydu.” 
(Jl 2:23-27)

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz