prorocza perspektywa
W szczerości i w pokorze przekazuję to słowo. Wierzę, że Pan przekazał mi je na ten rok. Jestem całkowicie świadomy, że opisuję rzeczy, których nie ma w Biblii. Jednak żadna z nich nie jest sprzeczna ze Słowem Bożym, naszym ostatecznym autorytetem. Musimy zrozumieć, że z powodu braku objawienia istoty Nowego Przymierza i różnych religijnych wpływów, źle interpretowaliśmy wiele rzeczy, które są zapisane w Biblii. Moim pragnieniem oraz modlitwą jest to, aby Bóg użył tych słów i przybliżył nas do głębszej intymności z Nim a także głębszej relacji w poddaniu i zaufaniu Jemu.

W szczerości i w pokorze przekazuję to słowo. Wierzę, że Pan przekazał mi je na ten rok. Jestem całkowicie świadomy, że opisuję rzeczy, których nie ma w Biblii. Jednak żadna z nich nie jest sprzeczna ze Słowem Bożym, naszym ostatecznym autorytetem. Musimy zrozumieć, że z powodu braku objawienia istoty Nowego Przymierza i różnych religijnych wpływów, źle interpretowaliśmy wiele rzeczy, które są zapisane w Biblii. Moim pragnieniem oraz modlitwą jest to, aby Bóg użył tych słów i przybliżył nas do głębszej intymności z Nim a także głębszej relacji w poddaniu i zaufaniu Jemu.

1. Rok rozstrzygnięcia – decyzji
To będzie rok, w którym Pan wprowadzi wielu swoich ludzi w dolinę rozstrzygnięcia – Joel 3;13-14 (EIB) mówi: Zapuśćcie sierp! Dojrzało żniwo! Chodźcie, depczcie! Tłocznia pełna! Przelewają się kadzie — o, wielka jest ich niegodziwość! Tłumy, wielkie tłumy w Dolinie Rozstrzygnięcia! Tak! Bliski jest dzień PANA w Dolinie Rozstrzygnięcia!

Ponieważ Bóg zabiera swoich ludzi w dolinę rozstrzygnięcia, musimy zdecydować, czy poddajemy całkowicie nasze życie dla realizacji Jego wielkich celów. Bóg już wcześniej zdecydował, co zrobi w ostatnich dniach przed powrotem Chrystusa. Teraz On przyprowadza swoich ludzi do miejsca, w którym muszą podjąć decyzję czy chcą być częścią tego największego żniwa w historii ludzkości. W tym fragmencie Bóg mówi, że żniwo jest gotowe. Potrzebujemy nie tylko zdecydować, czy będziemy częścią tego wielkiego żniwa ale także zgodzić się z Bogiem, a nie z tym co widzimy naszymi oczami. Potrzebujemy postanowić, że nie będziemy ogłaszać nad nami problemów, korupcji i zła, które wydarza się w naszych miastach i narodach, a zamiast tego ogłosimy Jego żniwo i naszą gotowość w byciu częścią Jego wspaniałego planu na ostatnie dni przed powrotem Chrystusa.

2. Rok przyśpieszenia
To jest rok, w którym rzeczy zaczną się dziać znacznie szybciej niż do tej pory. Bóg przyśpiesza nadejście rzeczy w naszym osobistym życiu oraz w narodach tego świata. Przyglądajmy się temu, co się dzieje w tym roku w Izraelu i w Jerozolimie a zobaczymy, jak wiele proroctw właśnie się wypełnia. Narody zostaną przewrócone do góry nogami, polityczni liderzy o dotychczas mocno ugruntowanej pozycji, zostaną niespodziewanie zastąpieni innymi. Nawet w Unii Europejskiej zobaczymy zdarzenia, których nikt nigdy się nie spodziewał.
Z powodu przyśpieszenia będzie sporo niepokoju w wielu narodach, jak i w życiu ludzi, w tym chrześcijan. Musimy przygotować nasze serca na to przyśpieszenie, które nadchodzi od Boga. Nadchodzi przyśpieszenie wzrostu duchowego i dojrzałości dla wielu chrześcijan. Będą doświadczać zbawienia jednego dnia a szybciej niż każdy z nas tego doświadczał, zaczną chodzić w autorytecie Jezusa. Cuda i znaki, włączając w to cuda w przyrodzie będą pojawiać się w przyśpieszonym czasie.
Wiele obietnic, które Boże dzieci nosiły z wiarą przez długi czas, zostanie w przyśpieszony sposób wypełnionych. Jednakże wielu ludzi będzie zaskoczonych,

ponieważ nie przygotowali swoich serc na ten czas przyśpieszenia. Nie jest to czas by skupiać się na tym krótkim życiu na ziemi ale raczej czas, kiedy możemy przygotować nasze serca na nadejście Chrystusa. Tym, którzy przywykli do wygodnego stylu życia, będzie ono niespodziewanie zabrane.

3. Rok rozpoznania i usuwania przeszkód
Przeszkody, które sami ustanowiliśmy będą rozpoznane i usunięte. Wielu ludzi nie chodzi w pełni tego, co Bóg zaplanował dla nich, ponieważ postawili przeszkody w swoim życiu, które ich zatrzymują.
Bóg zacznie mówić przez prorocze sny i prorocze głosy, aby usunąć te bariery. Ludzie zaczną robić rzeczy, o których wcześniej nawet nie myśleli, że byliby zdolni podjąć. Zaczną uczyć się nowych języków aby ustanawiać Boże Królestwo w innych narodach. Ludzie, którzy nigdy nie myśleli, że mają talenty do biznesu rozpoczną nowe działalności gospodarcze.
Bóg także usunie z wielu ludzi bariery, które sami sobie narzucili. On zacznie zaskakiwać ludzi, czyniąc rzeczy w ich życiu, których nie spodziewali się od Boga. W swojej doskonałej miłości On rozerwie ograniczenia, które ludzie sami na Niego nałożyli.

Rzeka Ducha Świętego, która była wstrzymana przez te wszystkie bariery, zacznie swobodnie przepływać przez wiele kościołów. Styl spotkań z Bogiem zmieni się poprzez doświadczenie prawdziwej wolności Ducha Świętego. Na tych spotkaniach będą łzy i prawdziwa radość, podczas gdy Boża rzeka będzie przepływać bez żadnych ograniczeń. Wydarzą się nagłe uzdrowienia bez udziału modlitw o uzdrowienie, będą miały miejsce radykalne nawrócenia ważnych i wpływowych ludzi w świecie religii, polityki, sportu, rozrywki i biznesu. Ludzie dowiedzą się, że Bóg przygotowuje scenę na ostanie dni przed powrotem Chrystusa.

4. Rok objawienia się synów Bożych.
Gdy przewrotność na ziemi wzrośnie, szatan rozpocznie swój ostateczny, największy atak na ludzkość. Uwolni zło, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Bóg pokazał mi sceny, które były tak przerażające, że nie jestem w stanie się tutaj nimi podzielić. Ale Bóg jest na to przygotowany. On jest jedynym prawdziwym i suwerennym Bogiem. Zaczniemy oglądać manifestację synów Bożych, którzy chodzą w odwadze i niewzruszonej wierze. Oni będą chodzić w niezaprzeczalnych cudach, odrzucą ograniczenia, nawet fizyczne, przeciwstawią się prawom natury, będą chodzić jednocześnie w niebie i na ziemi. Będą mieć kontakt z aniołami, a wszystko to dla wspaniałych, Bożych celów by zebrać ostateczne i największe żniwo ludzi dla Jezusa w historii człowieka. Będą wyjeżdżali na misje bez pieniędzy w portfelu, w pełni zaufania, że doświadczą nadnaturalnego zaopatrzenia od Boga. Ci ludzie będą chodzić w pokorze a o wielu z nich nie usłyszymy nic (nie będą znani w chrześcijańskim świecie). Młodzież a nawet dzieci doświadczą nieba w taki sposób, że będzie to dla nich naturalne.

To dopiero początek zbierania się coraz liczniejszej armii, która stanie w pozycji całkowitego podporządkowania się Bożym zamiarom i celom. Ci ludzie będą cieszyć się Bożymi błogosławieństwami, ale w swoich sercach nie będą nimi związani. Zetkną się z krytyką, a nawet nienawiścią od innych chrześcijan, ale zareagują w doskonałej, przebaczającej, niesamolubnej miłości a jednocześnie pozostaną skoncentrowani na swym celu.
Pomódlcie się o to słowo prorocze i pozwólcie, aby Duch Święty mówił do was.

Prorocza perspektywa na 2018 rok – część druga

Umieszczam część drugą proroczej perspektywy na 2018 rok. Proszę nie dziel się tą częścią oddzielnie, obie części są połączone ze sobą. Pierwszą część proroczej perspektywy opisałem i wysłałem dwa dni przed tym doświadczeniem.
Ostatnia noc była bardzo nietypowa, a jej znaczenie zostało mi objawione przez Pana. Oto opis tego doświadczenia i jego interpretacja. Proszę rozważ to w modlitwie.

Poszedłem spać bardzo zmęczony o 22.30. Po 30 minutach zasnąłem. O 23.59 obudziłem się bardzo rozbudzony. Po modlitwie wróciłem do snu. To samo zdarzyło się godzinę później, o godzinie 00:59 a potem jeszcze trzy razy pod rząd aż do godziny 3.59 nad ranem. Kiedy obudziłem się tym razem, komar brzęczał nad moim uchem i bardzo mnie tym irytował. Sześć razy próbowałem go odgonić ramieniem i za każdym razem on powracał. Za szóstym razem coś podniosło się we mnie i w imieniu Jezusa nakazałem mu zginąć. Tym razem nie było już żadnego brzęczenia ani śladu komara. W końcu zasnąłem głęboko, co jest bardzo nietypowe dla mnie. Rano spędziłem czas z Jezusem i zapisałem moją proroczą podróż, a On dał mi interpretację.

To, że się obudziłem znaczy, że Bóg zaczyna budzić swój kościół.
To, że obudziłem się dokładnie 59 minut po każdej pełnej godzinie znaczy, że nie jesteśmy godzinę przed powrotem Chrystusa ale minutę. Rozumiem, że w proroctwach Bóg mówi poprzez symbole i zagadki. Spytałem Go o tę ostatnią minutę, jaki czas to oznacza. On odpowiedział mi, że Jego przyjście jest o wiele bliższe niż większość Jego dzieci sądzi.
To, że obudziłem się pięć razy oznacza, że wciąż mamy czas łaski. Liczba 5 oznacza łaskę.
To, że próbowałem odgonić komara 6 razy swoim ramieniem oznacza, że próbowaliśmy odnieść zwycięstwo o własnych siłach, ponieważ liczba 6 to liczba człowieka a ramię oznacza siłę człowieka.
W końcu coś podniosło się we mnie i nakazałem komarowi zginąć a on zdechł, a to oznacza, że kościół w końcu wchodzi w pełnię prawdziwego autorytetu synów Bożych i bez większego wysiłku będzie chodzić w nadnaturalnym zwycięstwie.
To, że wróciłem na końcu do głębokiego snu oznacza, że kościół wkracza w prawdziwe odpocznienie Boże.

Reinhard Hirtler