zmiany w przywodztwie i sen o tornado

Poprzez Biblię widzimy czasy przejścia w nowe pory. Z każdą nową porą przychodzą nowi liderzy i nowa mądrość jak operować w tym nowym czasie. Co działało w poprzedniej porze nie jest efektywne w nowej.

Jesteśmy w czasie przejścia i poważna pora zmiany przyszła do nas.

Poprzez Biblię widzimy czasy przejścia w nowe pory. Z każdą nową porą przychodzą nowi liderzy i nowa mądrość jak operować w tym nowym czasie. Co działało w poprzedniej porze nie jest efektywne w nowej.

Jesteśmy w czasie przejścia i poważna pora zmiany przyszła do nas.

„On to zmienia okresy i czasy, usuwa królów i ustanawia królów, udziela mędrcom mądrości, a wiedzy rozumnym.” Dan 2:21

Proroctwo trzech króli

Przykład tego znajdziemy u Króla Saula i Króla Dawida. Bóg wezwał Króla Saula i nadszedł czas, gdy pora się zmieniła i namaszczenie oraz powołanie spadło na Dawida. Ich style przywództwa były zupełnie inne i Bóg użył Dawida do zrodzenia nowego poziomu mądrości, który nigdy wcześniej nie był widziany na ziemi poprzez jego syna, Salomona.

 Słyszałem, jak Larry Randolph mówił o tym w przeszłości. Proroczo możemy postrzegać tych trzech króli jako podobnych do trzech ruchów Boga:

  1. Król Saul reprezentuje starą, bardziej sztywną i ustrukturyzowaną religię. Sprawdzało się to podczas tego okresu, lecz później zgubili miłość.
  2. Król Dawid, człowiek z Bożego serca – człowiek miłości, lecz również wojny – wkroczył na scenę. Dawid reprezentuje niedawne, charyzmatyczne ruchy, które miłują Boga i czczą swobodnie. Tak samo jak Dawid, wielu z nich było winnych rozlewu krwi poprzez ranienie innych. Bóg nie zezwolił Dawidowi na budowę świątyni przez to.
  3. Król Salomon w młodym wieku przyniósł poziom mądrości, który nigdy wcześniej nie był widziany na Ziemi. Salomon był w stanie zbudować świątynię przez Bożą miłość i obietnicę Dawidową. To proroczy znak tego, co przychodzi teraz do nas.

Bóg wzniesie nowy poziom przywództwa pośród młodego pokolenia, który będzie się poruszał w światowej łasce i błogosławieństwie.

Mój sen o tornado:

Miałem znaczący sen lata temu, a Pan właśnie przemówił do mnie, że ten sen jest na teraz.

W tym śnie byłem w moim pokoju z wieloma przywódcami, tornado zbliżało się szybko i nie było czasu na reakcję. Tornado wkroczyło do pokoju i wszystko zaczęło wirować zgodnie ze wskazówkami zegara. Widziałem unoszący się stołek, gdy ja również zostałem uniesiony. Już miałem pochwycić stołek, gdy Pan powiedział wyraźnie do wszystkich w pokoju: „Wielu ludzi zginęło, ponieważ trzymali się swojego stołka”. Właśnie wtedy usłyszałem płacz przywódcy, który został zmieciony, ponieważ trzymał się swojego stołka. Usłyszałem potem głos i piosenkę w radio, mówiącą „na 57 000 stóp są musicalowe krzesła”.

Znaczenie snu:

Nadchodzi zmiana przywództwa. Aby być łatwiej używanymi przez Pana musimy trzymać się obecnych pozycji luźniej.

 Tornado zostało dopuszczone przez Boga (obrót ze wskazówkami zegara zamiast odwrotnie). W snach stołek często reprezentuje naszą pozycję. Ci, którzy próbują trzymać się pozycji zamiast płynąć z tym, co ma Bóg, nie przetrwają nadchodzącej zmiany. 57 000: 5+7=12, czyli liczba przywództwa i rządu. Fakt, iż liczba podana została w tysiącach oznacza wyższy poziom lub stopień zmiany.

Podczas, gdy te zmiany nadejdą nastanie zmiana w całym Kościele i zarządzaniu. Nowe pozycje zostaną otwarte, które wcześniej były okupowane przez ludzi niekoniecznie powołanych do robienia tego, co robią.

Niektórzy liderzy, którzy stracili swoją wizję zyskają świeży wgląd od Pana i rozpoczną prowadzenie swoich kościołów na nowy poziom. Inni będą musieli odstąpić i pozwolić innym przewodzić.

Pan przemówił do mnie, że nadchodzi to w 2018 roku. Jesteśmy powołani, aby pomóc przynieść jedną z największych zmian w historii. Największe odrodzenie jeszcze nadejdzie.

 

Doug A.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz